• Martim Santos

Fly

Like a Like a bird, Like a bird, spread Like a bird, spread your

Like a bird, spread your wings Like a bird, spread your wings and Like a bird, spread your wings and fly